Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Crossroads
 • 01:25
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Carrie's Caller
 • 02:20
  Cú Ngã (Phần 9)
  Princess Camille Is Here
 • 03:15
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 04:10
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Crossroads
 • 06:00
  Cú Ngã (Phần 9)
  Princess Camille Is Here
 • 06:50
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 07:40
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 08:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Means To An End
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 09:20
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Carrie's Caller
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 10:10
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 11:00
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
  Perception
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
 • 11:50
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 12:45
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Carrie's Caller
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Means To An End
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 14:35
  Cú Ngã (Phần 9)
  Princess Camille Is Here
  Cú Ngã (Phần 9)
 • 15:30
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 16:25
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 17:15
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  The Following Sea
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 18:05
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Misplaced Targets
 • 19:00
  Cú Ngã (Phần 9)
  Big Ball Bromance
  Cú Ngã (Phần 9)
 • 19:50
  Những Môn Thể Thao Kỳ Lạ (Phần 16)
  Episode 20
 • 20:15
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Patience, Is The New Me
 • 21:45
  Lính Mới (Phần 5)
  Episode 15
 • 22:40
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Sudden Death
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • • LIVE
  Lính Mới (Phần 5)
Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2 - Tập 8)
Thời gian chiếu: 13:35 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Phần 2 của sê-ri nổi tiếng toàn cầu mở ra một chương mới ở Las Vegas, thành phố nơi mọi thứ bắt đầu.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật