Sorry, this video is not available in your country.

AXN Đừng Chớp Mắt (Tập 14)

Yêu thích

Đừng Chớp Mắt (Tập 14)

Thời gian chiếu: 19:25 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Chương trình dẫn dắt khán giả vào thế giới của các ảo thuật gia đường phố,chứng kiến họ mê hoặc người xem, kể cả các ngôi sao phim ảnh và truyền hình,khiến ta không dám rời mắt khỏi những gì đang diễn ra.