Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 5
 • 01:25
  Alex Rider (Phần 1)
  Tập 1
 • 02:20
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 13
 • 03:15
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 19
 • 04:10
  S.w.a.t. (Phần 6)
  Tập 13
 • 05:05
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 5
 • 06:00
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 13
 • 06:50
  S.w.a.t. (Phần 6)
  Tập 13
 • 07:35
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 19
 • 08:20
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 6
 • 09:15
  Alex Rider (Phần 1)
  Tập 1
  Alex Rider (Phần 1)
 • 10:10
  S.w.a.t. (Phần 6)
  Tập 13
 • 11:00
  Fbi (Phần 4)
  Tập 15
  Fbi (Phần 4)
 • 11:50
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 19
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
 • • LIVE
  Alex Rider (Phần 1)
 • 13:35
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 6
 • 14:30
  Fbi (Phần 4 - Tập 15)
  Tập 15
  Fbi (Phần 4 - Tập 15)
 • 15:20
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 19
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
 • 16:15
  S.w.a.t. (Phần 6)
  Tập 13
  S.w.a.t. (Phần 6)
 • 17:10
  Alex Rider (Phần 1)
  Tập 2
  Alex Rider (Phần 1)
 • 18:05
  Lính Mới (Phần 6)
  Tập 1
 • 19:00
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 14
 • 19:55
  Fbi (Phần 4)
  Tập 16
  Fbi (Phần 4)
 • 20:50
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 20
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
 • 21:45
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 20
 • 22:40
  S.w.a.t. (Phần 6)
  Tập 14
 • 23:35
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 20

AXN
Alex Rider (Phần 1) - Tập 1

12:40
22/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật