Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Quốc Tế
 • 02:35
  Người Thay Thế (Phần 1)
  Tập 5
 • 03:25
  Người Thay Thế (Phần 1)
  Tập 6
 • 04:20
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 10
 • 05:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 11
 • 06:00
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 10)
  Tập 4
 • 06:45
  Kẻ Hủy Diệt 3: Sự Trỗi Dậy Của Máy Móc
  Tập
 • 08:40
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 3)
  Tập 7
 • 09:30
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 14)
  Tập 15
 • 10:25
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 11
 • 11:15
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
  Tập 9
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
 • 12:05
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 3)
  Tập 7
 • 12:55
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 11
 • 13:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 14)
  Tập 15
 • 14:35
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
  Tập 9
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
 • 15:25
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 3)
  Tập 7
 • 16:20
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Tập 15
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 17:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 12
 • 18:00
  Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại (Phần 1)
  Tập 11
 • 18:30
  Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại (Phần 1)
  Tập 12
 • 19:00
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 10)
  Tập 5
 • 19:55
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
  Tập 10
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
 • 20:50
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 3)
  Tập 8
 • 21:45
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 3)
  Tập 4
 • 22:40
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Tập 16
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 23:35
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 3)
  Tập 4

AXN
Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Quốc Tế - Tập

00:35
15/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật