Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 13
 • 02:25
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 14
 • 03:15
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 7
 • 04:10
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 8
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 9
 • 06:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 1
 • 06:50
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 2
 • 07:35
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 15
 • 08:20
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 16
 • 09:10
  Fbi (Phần 5)
  Tập 8
 • 10:00
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 8
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
 • 10:50
  Đặc Vụ Áo Đen, Phần 3
  Tập 1
 • 12:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 22
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
 • 13:35
  Fbi (Phần 5)
  Tập 8
 • 14:25
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
  Tập 3
 • • LIVE
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
 • 16:15
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 2
 • 17:10
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 13
  Danh Sách Đen (Phần 10)
 • 18:05
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 8
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
 • 19:00
  Fbi (Phần 5)
  Tập 8
 • 19:55
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 22
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
 • 20:50
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
  Tập 3
 • 21:45
  Trở Về Trái Đất
  Tập 1
 • 23:30
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 8

AXN
Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12) - Tập 1

15:20
28/05/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật