Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Crossroads
 • 01:25
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Carrie's Caller
 • 02:20
  Cú Ngã (Phần 9)
  Princess Camille Is Here
 • 03:15
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 04:10
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Crossroads
 • 06:00
  Cú Ngã (Phần 9)
  Princess Camille Is Here
 • 06:50
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 07:40
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 08:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Means To An End
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 09:20
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Carrie's Caller
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 10:10
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 11:00
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
  Perception
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
 • 11:50
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 12:45
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Carrie's Caller
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Means To An End
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 14:35
  Cú Ngã (Phần 9)
  Princess Camille Is Here
  Cú Ngã (Phần 9)
 • 15:30
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 16:25
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 17:15
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  The Following Sea
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 18:05
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Misplaced Targets
 • 19:00
  Cú Ngã (Phần 9)
  Big Ball Bromance
  Cú Ngã (Phần 9)
 • 19:50
  Những Môn Thể Thao Kỳ Lạ (Phần 16)
  Episode 20
 • 20:15
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Patience, Is The New Me
 • 21:45
  Lính Mới (Phần 5)
  Episode 15
 • • LIVE
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 23:30
  Lính Mới (Phần 5)
  Episode 15
Lính Mới (Phần 5 - Tập 8)
Thời gian chiếu: 10:00 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

John Nolan, lính mới già nhất LAPD, sử dụng kinh nghiệm, quyết tâm và khiếu hài hước của mình để theo kịp những tân binh trẻ hơn anh 20 tuổi.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật