Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 20
 • 01:25
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 8
 • 02:20
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 7
 • 03:15
  Lính Mới (Phần 3)
  Tập 10
 • 04:10
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 20
 • 05:05
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 8
 • 06:00
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 12)
  TAKEN (SEASON 2)
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 12)
 • 06:45
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 1 - Tập 9)
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 1 - Tập 9)
 • 07:40
  Macgyver (Phần 5 - Tập 10)
  Macgyver (Phần 5 - Tập 10)
 • 08:30
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 9)
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 9)
 • 09:20
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 3)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 3)
 • 10:10
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 12)
  TAKEN (SEASON 2)
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 12)
 • 11:00
  Y Tá (Phần 1)
  Tập 9
 • 11:55
  Macgyver (Phần 5 - Tập 10)
  Macgyver (Phần 5 - Tập 10)
 • 12:45
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 3)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 3)
 • 13:40
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 9)
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 9)
 • 14:35
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 1 - Tập 9)
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 1 - Tập 9)
 • 15:30
  Macgyver (Phần 5 - Tập 10)
  Macgyver (Phần 5 - Tập 10)
 • 16:20
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 12)
  TAKEN (SEASON 2)
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 12)
 • 17:10
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 4)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 4)
 • 18:05
  Người Thay Thế (Phần 1 - Tập 9)
  Người Thay Thế (Phần 1 - Tập 9)
 • 19:00
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 8
 • 19:55
  Chôn Giấu Trong Sân Nhà (Phần 1)
  Tập 4
 • • LIVE
  Cú Ngã (Phần 8)
 • 21:45
  Thế Giới Đã Mất: Công Viên Kỷ Jura
  Thế Giới Đã Mất: Công Viên Kỷ Jura
Macgyver (Phần 4 - Tập 13)
Thời gian chiếu: 12:45 23/06/2021 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật