Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Hận Thù
 • 02:25
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 2
 • 03:20
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  Tập 8
 • 04:15
  Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
  Tập 1
 • 05:10
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 2
 • 06:00
  Cưỡng Đoạt (Phần 1)
  Tập 8
 • 06:50
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32)
  Tập 4
 • 07:45
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  Tập 7
 • 08:35
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 3
 • 09:30
  Cưỡng Đoạt (Phần 1 - Tập 8)
  Cưỡng Đoạt (Phần 1 - Tập 8)
 • 10:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
  Tập 7
 • 11:15
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4 - Tập 18)
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4 - Tập 18)
 • 12:10
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5 - Tập 7)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5 - Tập 7)
 • 13:00
  Cưỡng Đoạt (Phần 1)
  Tập 8
 • 13:50
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 3
 • 14:45
  Bản Năng (Phần 2)
  Tập 9
 • 15:35
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32)
  Tập 4
 • 16:30
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11 - Tập 7)
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11 - Tập 7)
 • 17:20
  Cưỡng Đoạt (Phần 1)
  Tập 9
 • 18:10
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4)
  Tập 18
 • 19:00
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 6)
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 6)
 • 19:55
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8 - Tập 4)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8 - Tập 4)
 • 20:50
  Macgyver (Phần 5 - Tập 5)
  Macgyver (Phần 5 - Tập 5)
 • 21:45
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 5
 • • LIVE
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
 • 23:35
  Macgyver (Phần 5)
  Tập 5
Macgyver (Phần 4 - Tập 9)
Thời gian chiếu: 12:30 28/11/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật