Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Ánh Sáng
 • 02:30
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  11
 • 03:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  12
 • 04:10
  Bản Năng (Phần 1)
  7
 • 05:05
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9)
  5
 • 06:00
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)
  12
 • 07:45
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)
  13
 • 08:40
  Vua Bọ Cạp (Tập 1)
  Vua Bọ Cạp (Tập 1)
 • 10:20
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 3)
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 3)
 • 11:15
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10)
  13
 • 12:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10 - Tập 14)
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10 - Tập 14)
 • 13:00
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 19)
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 19)
 • 13:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
  4
 • 14:40
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  4
 • 15:30
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7)
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7)
 • 16:25
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 12)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 12)
 • 17:15
  Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 10)
  Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 10)
 • 18:10
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 19)
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 19)
 • 19:05
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  4
 • 20:00
  Trốn Chạy (Tập 1)
  Trốn Chạy (Tập 1)
 • 21:45
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 13)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 13)
 • 22:40
  Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 11)
  Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 11)
 • 23:35
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
  4
Người Đánh Dấu Mục Tiêu
Thời gian chiếu: 21:55 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 125 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật