Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 12
 • 01:25
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 9
 • 02:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 3
 • 03:15
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 4
 • 04:10
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 12
 • 05:05
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 9
 • 06:00
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 3
 • 06:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 5
 • 07:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 6
 • 08:30
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 12
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
 • 09:20
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 9
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
 • 10:10
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 5
 • 11:00
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  Tập 9
 • 11:50
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 12
 • 12:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10 - Tập 5)
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10 - Tập 5)
 • 13:30
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 6
 • 14:20
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  Tập 9
 • 15:10
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 3
 • 16:00
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 5
 • 16:50
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 10
 • 17:40
  Đại Chiến Video Gây Sốt (Phần 1)
  Tập 3
 • • LIVE
  Đại Chiến Video Gây Sốt (Phần 1)
 • 18:40
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1 - Tập 4)
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1 - Tập 4)
 • 19:30
  Cảnh Sát Mẫn Cán
 • 21:45
  Siêu Nhiên (Phần 15 - Tập 15)
  Siêu Nhiên (Phần 15 - Tập 15)
 • 22:40
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 6
 • 23:35
  Siêu Nhiên (Phần 15)
  Tập 15
Nữ Ngoại Trưởng (Phần 5)
Thời gian chiếu: 09:20 29/09/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật