Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:25
  Macgyver (Phần 5)
  Tập 5
 • 02:20
  Cưỡng Đoạt (Phần 2)
  Tập 6
 • 03:15
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10)
  Tập 17
 • 04:10
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
  Tập 8
 • 05:05
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
  Tập 9
 • 06:00
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 5
 • 06:50
  Chôn Giấu Trong Sân Nhà (Phần 1)
  Tập 6
 • • LIVE
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
 • 08:30
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10 - Tập 33)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10 - Tập 33)
 • 09:25
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 34
 • 10:20
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10)
  Tập 17
 • 11:10
  Danh Sách Đen (Phần 8 - Tập 2)
  Danh Sách Đen (Phần 8 - Tập 2)
 • 12:05
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8)
  Tập 4
 • 13:00
  Cưỡng Đoạt (Phần 2)
  Tập 6
 • 13:50
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
  Tập 16
 • 14:40
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4)
  Tập 18
 • 15:30
  Macgyver (Phần 5 - Tập 5)
  Macgyver (Phần 5 - Tập 5)
 • 16:25
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 5
 • 17:20
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
  Tập 16
 • 18:10
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 6)
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 6)
 • 19:00
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8 - Tập 4)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8 - Tập 4)
 • 19:55
  Macgyver (Phần 5)
  Tập 5
 • 20:50
  Danh Sách Đen (Phần 8)
  Tập 2
 • 21:45
  Hận Thù
 • 23:40
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 5
Siêu Nhiên (Phần 15 - Tập 20)
Thời gian chiếu: 11:35 28/11/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật