Sorry, this video is not available in your country.

AXN Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3 - Tập 3)

Yêu thích

Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3 - Tập 3)

Thời gian chiếu: 11:25 18/01/2020 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Được bình chọn là cuộc thi tài năng lớn nhất thế giới, chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á quy tụ rất nhiều nghệ sĩ xuất sắc trong khu vực. Tất cả đều nỗ lực thể hiện hết mình để mang về chiến thắng.