Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  Tập 13
 • 01:25
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 1)
  Tập 10
 • • LIVE
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 13)
 • 04:05
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  Tập 13
 • 05:00
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 1)
  Tập 10
 • 06:00
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)
  Tập 5
 • 07:35
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  Tập 17
 • 08:25
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  Tập 18
 • 09:20
  Cưỡng Đoạt (Phần 2)
  Tập 13
 • 10:10
  Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1)
  Tập 1
  Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1)
 • 11:05
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 8
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
 • 12:00
  Macgyver (Phần 5)
  Tập 2
  Macgyver (Phần 5)
 • 12:55
  Lính Mới (Phần 1)
  Tập 3
 • 13:50
  Lính Mới (Phần 1)
  Tập 4
 • 14:40
  Lính Mới (Phần 1)
  Tập 5
 • 15:30
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8)
  Tập 4
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8)
 • 16:25
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)
  Tập 5
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)
 • 18:05
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  Tập 17
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
 • 19:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  Tập 18
 • 19:55
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 8
 • 20:50
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8)
  Tập 4
 • 21:45
  Macgyver (Phần 5)
  Tập 10
 • 22:40
  Danh Sách Đen (Phần 8)
  Tập 9
 • 23:35
  Gánh Xiếc Quái Dị: Trợ Lý Ma Cà Rồng
  Tập 1
Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 12 - Tập 7)
Thời gian chiếu: 19:40 28/01/2021 Thời lượng dự kiến: 70 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật