Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:25
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  3
 • 01:20
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
  7
 • 02:20
  Các Nguyên Tố: Cosentino
  3
 • 03:15
  Đội Chiến Binh Ninja (Phần 2)
  10
 • • LIVE
  Đội Chiến Binh Ninja (Phần 2)
 • 05:05
  Đội Chiến Binh Ninja (Phần 2)
  12
 • 06:00
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  3
 • 06:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  4
 • 07:40
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  9
 • 08:30
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 2)
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 2)
 • 09:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  23
 • 10:10
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 1)
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 1)
 • 11:00
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 2)
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 2)
 • 11:55
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 2)
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 2)
 • 12:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  3
 • 13:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  4
 • 14:35
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 18)
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 18)
 • 15:30
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 9)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 9)
 • 16:20
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 3)
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 3)
 • 17:10
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  24
 • 18:05
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 6)
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 6)
 • 19:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 10)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 10)
 • 19:55
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  4
 • 20:50
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 6)
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 6)
 • 21:45
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 12)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 12)
 • 22:40
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10 - Tập 13)
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10 - Tập 13)
 • 23:35
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
  12
Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)
Thời gian chiếu: 10:30 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 100 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật