Sorry, this video is not available in your country.

AXN Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)

Yêu thích

Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)

Thời gian chiếu: 19:55 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng nằm trong chuỗi nhượng quyền Tìm Kiếm Tài Năng, mang đến những tiết mục ca hát, nhảy múa, ảo thuật, cùng nhiều tiết mục đa dạng khác của các thí sinh ở mọi độ tuổi, thi đấu vì phẩn thưởng "khủng" trị giá 1 triệu USD.