Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:30
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 4
 • 02:25
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 12)
  Tập 5
 • 03:35
  Bước Ngoặt Số Phận (Phần 2)
  Tập 5
 • 04:05
  Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
  Tập 3
 • 05:05
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 4
 • 06:00
  Cưỡng Đoạt (Phần 1)
  Tập 10
 • 06:50
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32)
  Tập 6
 • 07:45
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  Tập 9
 • 08:35
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 5
 • 09:30
  Cưỡng Đoạt (Phần 1)
  Tập 10
 • 10:20
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 6
 • 11:10
  Macgyver (Phần 5)
  Tập 5
 • 12:00
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  Tập 9
 • 12:50
  Cưỡng Đoạt (Phần 1)
  Tập 10
 • 13:40
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 5
 • 14:35
  Chôn Giấu Trong Sân Nhà (Phần 1)
  Tập 6
 • 15:30
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32)
  Tập 6
 • 16:25
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 6
 • 17:15
  Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
  Tập 1
 • 18:10
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8)
  Tập 5
 • 19:05
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 12)
  Tập 6
 • 20:20
  Bước Ngoặt Số Phận (Phần 2)
  Tập 6
 • 20:50
  Cưỡng Đoạt (Phần 2)
  Tập 7
 • 21:45
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4)
  Tập 19
 • 22:40
  Chôn Giấu Trong Sân Nhà (Phần 1)
  Tập 7
 • • LIVE
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4)
Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14 - Tập 23)
Thời gian chiếu: 17:20 05/07/2020 Thời lượng dự kiến: 100 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật