Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 5
 • 01:25
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 15
 • 02:20
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 12)
  Tập 20
 • 03:15
  Alex Rider (Phần 1)
  Tập 7
 • 04:10
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Tập 12
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 5
 • 06:00
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 12)
  Tập 20
 • • LIVE
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 07:35
  Alex Rider (Phần 1)
  Tập 7
 • 08:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 6
 • 09:20
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 15)
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 15)
 • 10:10
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York (Tập 12)
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York (Tập 12)
 • 11:00
  Cú Ngã (Phần 8)
  Tập 19
 • 11:50
  Alex Rider (Phần 1 - Tập 7)
  Alex Rider (Phần 1 - Tập 7)
 • 12:45
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 15)
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 15)
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13 - Tập 6)
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13 - Tập 6)
 • 14:35
  Cú Ngã (Phần 8)
  Tập 19
 • 15:25
  Alex Rider (Phần 1 - Tập 7)
  Alex Rider (Phần 1 - Tập 7)
 • 16:20
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York (Tập 12)
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York (Tập 12)
 • 17:15
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 16)
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 16)
 • 18:05
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13 - Tập 19)
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13 - Tập 19)
 • 19:00
  Danh Sách Đen (Phần 9 - Tâp 1)
  Danh Sách Đen (Phần 9 - Tâp 1)
 • 19:55
  Cú Ngã (Phần 8)
  Tập 20
 • 20:50
  Alex Rider (Phần 1 - Tập 8)
  Alex Rider (Phần 1 - Tập 8)
 • 21:45
  Người Máy Biến Hình: Thời Đại Diệt Vong (Tập 1)
  Người Máy Biến Hình: Thời Đại Diệt Vong (Tập 1)
Vật Thế Chấp (Tập 1)
Thời gian chiếu: 11:50 13/08/2022 Thời lượng dự kiến: 135 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật