Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Các Thành Phố Náo Nhiệt Nhất Thế Giới
  Tập 1
 • 01:30
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã
  Tập 4
 • 02:20
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 8
 • 03:15
  Khám Phá Núi Lửa
  Tập 1
 • 04:10
  Khám Phá Núi Lửa
  Tập 2
 • 05:05
  Rừng Già Đại Tây Dương
  Tập 1
 • 06:00
  Hành Tinh Trái Đất Phần 2
  Tập 5
 • 06:55
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 6
 • 07:45
  Các Thành Phố Náo Nhiệt Nhất Thế Giới
  Tập 1
 • 08:40
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã (Tập 4)
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã (Tập 4)
 • 09:30
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 8
 • 10:25
  Hành Tinh Trái Đất Phần 2
  Tập 5
 • 11:20
  Các Thành Phố Náo Nhiệt Nhất Thế Giới (Tập 1)
  Các Thành Phố Náo Nhiệt Nhất Thế Giới (Tập 1)
 • 12:15
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã (Tập 4)
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã (Tập 4)
 • 13:00
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 8
 • 13:55
  Hành Tinh Trái Đất Phần 2
  Tập 5
 • 14:45
  Các Thành Phố Náo Nhiệt Nhất Thế Giới
  Tập 1
 • 15:40
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã
  Tập 4
 • 16:30
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 8)
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 8)
 • 17:25
  Hành Tinh Trái Đất (Phần 2 - Tập 5)
  Hành Tinh Trái Đất (Phần 2 - Tập 5)
 • 18:15
  Các Thành Phố Náo Nhiệt Nhất Thế Giới (Tập 1)
  Các Thành Phố Náo Nhiệt Nhất Thế Giới (Tập 1)
 • 19:10
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 9)
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 9)
 • 20:05
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 9)
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 9)
 • 21:00
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 4)
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 4)
 • • LIVE
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
 • 22:40
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 9
 • 23:40
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật
  Tập 9
60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất
Thời gian chiếu: 20:10 13/07/2020 Thời lượng dự kiến: 30 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật