Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Anthony Bourdain Những Góc Khuất (Phần 4)

Yêu thích

Anthony Bourdain Những Góc Khuất (Phần 4)

Thời gian chiếu: 12:40 18/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Là đầu bếp nổi tiếng, tác giả của những cuốn sách ẩm thực bán chạy bậc nhất và nhân vật truyền hình giành nhiều giải thưởng, Anthony Bourdain sẽ đưa ta đi vòng quanh thế giới để không chỉ khám phá ẩm thực của các nước mà còn cả các vấn đề chính trị và văn hóa.