Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Bác Sĩ Thú Y Siêu Phàm (Tập 11)

Yêu thích

Bác Sĩ Thú Y Siêu Phàm (Tập 11)

Thời gian chiếu: 11:20 12/01/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Noel Fitzpatrick giúp người nuôi tìm các giải pháp chữa bệnh “thần kì” cho những con thú cưng bị đau ốm.