Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Những Chuyến Đi Chưa Từng Kể Của Joanna Lumley
  Tập 2
 • 01:20
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 6
 • 02:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 1
 • 02:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 2
 • 03:00
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật
  Tập 7
 • 03:55
  Những Chuyến Đi Chưa Từng Kể Của Joanna Lumley
  Tập 2
 • 04:45
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 6
 • 05:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 1
 • 06:00
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật
  Tập 7
 • 06:55
  Những Chuyến Đi Chưa Từng Kể Của Joanna Lumley
  Tập 2
 • 07:50
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 6
 • 08:40
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
 • 09:05
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 2)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 2)
 • 09:35
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 4
 • 10:25
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 7)
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 7)
 • 11:20
  Những Chuyến Đi Chưa Từng Kể Của Joanna Lumley
  Tập 2
 • 12:10
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 6
 • 13:00
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
 • 13:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 2)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 2)
 • 13:50
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 7)
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 7)
 • 14:45
  Những Chuyến Đi Chưa Từng Kể Của Joanna Lumley
  Tập 2
 • 15:35
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 6
 • 16:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
 • 16:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 2)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 2)
 • 17:20
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật
  Tập 7
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật
 • 18:15
  Những Chuyến Đi Chưa Từng Kể Của Joanna Lumley
  Tập 2
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 3)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 3)
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 4)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 4)
 • 20:05
  Nhìn Trái Đất Từ Vũ Trụ (Tập 3)
  Nhìn Trái Đất Từ Vũ Trụ (Tập 3)
 • • LIVE
  Những Hành Trình Mạo Hiểm (Tập 3)
 • 21:55
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 9)
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 9)
 • 22:45
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 5)
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 5)
 • 23:35
  Nhìn Trái Đất Từ Vũ Trụ (Tập 3)
  Nhìn Trái Đất Từ Vũ Trụ (Tập 3)
Bác Sĩ Thú Y Siêu Phàm (Tập 5)
Thời gian chiếu: 15:35 14/05/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật