Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Những Bí Ẩn Về Cơ Thể Người
 • 01:25
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 1
 • 02:20
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 3
 • 03:10
  Bí Mật Của Làn Da
  Tập 3
 • 04:05
  Chí Tuyến Nam
  Tập 1
 • 05:00
  Những Bí Ẩn Về Cơ Thể Người
  Tập 2
 • 06:00
  Phẫu Thuật Cho Động Vật Lớn
  Tập 3
 • 06:55
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
  Tập 1
 • 07:50
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 3
 • 08:40
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 1
 • 09:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 10:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 10:25
  Phẫu Thuật Cho Động Vật Lớn
  Tập 3
 • 11:20
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 3
 • 12:10
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 1
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 13:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 13:55
  Phẫu Thuật Cho Động Vật Lớn
  Tập 3
 • 14:50
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 3
 • 15:40
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 1
 • 16:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 17:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 17:25
  Phẫu Thuật Cho Động Vật Lớn
  Tập 3
 • 18:20
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 3
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 21
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 22
 • 20:05
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 3
 • 21:00
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 5
 • 21:50
  Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng
  Tập 6
 • 22:40
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 21
 • 23:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 22
 • 23:35
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 3
Bên Trong Nhà Máy (Phần 4)
Thời gian chiếu: 19:05 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật