Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 4
 • 01:30
  Trôi Trên Bắc Cực: Một Năm Trong Băng
  Tập 2
 • 02:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 3)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 3)
 • 02:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 4)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 4)
 • • LIVE
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 5)
 • 04:20
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 4
 • 05:10
  Trôi Trên Bắc Cực: Một Năm Trong Băng
  Tập 2
 • 06:00
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 5)
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 5)
 • 07:05
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 4
 • 08:00
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 4
 • 08:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 3)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 3)
 • 09:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 4)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 4)
 • 09:40
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 4
 • 10:35
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 5)
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 5)
 • 11:40
  Trôi Trên Bắc Cực: Một Năm Trong Băng
  Tập 2
 • 12:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 3)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 3)
 • 13:00
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 4)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 4)
 • 13:25
  Nhiệm Vụ Cá Mập Chết Chóc
  Tập 5
 • 14:00
  Nhiệm Vụ Cá Mập Chết Chóc
  Tập 6
 • 14:35
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 4
 • 15:25
  Trôi Trên Bắc Cực: Một Năm Trong Băng
  Tập 2
 • 16:20
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 3)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 3)
 • 16:45
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 4)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 4)
 • 17:10
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 5)
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 5)
 • 18:15
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 4
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 5)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 5)
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 6)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 6)
 • 20:05
  Những Con Vật Được Gắn Máy Quay Giám Sát
  Tập 1
 • 21:00
  Khám Phá Bắc Mỹ Cùng Simon Reeve
  Tập 3
 • 21:55
  Tái Sinh Các Công Trình Biểu Tượng
  Tập 8
 • 22:45
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C
  Tập 3
 • 23:35
  Những Con Vật Được Gắn Máy Quay Giám Sát
  Tập 1

BBC Earth
Hành Tinh Trái Đất (Tập 5)

03:15
30/11/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật