Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới
  Tập 6
 • 01:35
  Khám Phá Núi Lửa
  Tập 2
 • 02:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 7
 • 02:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 8
 • 03:25
  Bí Mật Của Các Siêu Cao Ốc Trên Thế Giới
  Tập 2
 • 04:15
  Mèo Tuyết Và Tôi
  Tập 2
 • 05:10
  Steve Backshall Vượt Vách Núi Dựng Đứng
  Tập 2
 • 06:00
  Các Loài Linh Trưởng
  Tập 3
 • 06:55
  Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới
  Tập 6
 • 07:50
  Khám Phá Núi Lửa
  Tập 2
 • 08:45
  Các Loài Linh Trưởng
  Tập 3
 • 09:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 7
 • 10:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 8
 • 10:40
  Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới
  Tập 6
 • 11:35
  Khám Phá Núi Lửa (Tập 2)
  Khám Phá Núi Lửa (Tập 2)
 • 12:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
 • 13:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 8
 • 13:30
  Các Loài Linh Trưởng
  Tập 3
 • 14:30
  Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới
  Tập 6
 • 15:25
  Khám Phá Núi Lửa
  Tập 2
 • 16:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 7
 • 16:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 8
 • 17:15
  Các Loài Linh Trưởng
  Tập 3
 • • LIVE
  Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 9
 • 19:40
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 10
 • 20:05
  Phẫu Thuật Cho Động Vật Lớn (Tập 2)
  Phẫu Thuật Cho Động Vật Lớn (Tập 2)
 • 21:00
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 2
 • 21:50
  Các Nghi Lễ
  Tập 2
 • 22:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 9
 • 23:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 10
 • 23:35
  Phẫu Thuật Cho Động Vật Lớn
  Tập 2
Bên Trong Nhà Máy (Tập 3)
Thời gian chiếu: 16:30 05/08/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật