Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 2
 • 01:30
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 6
 • 02:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 02:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 03:15
  Đô Thị Hoang Dã
  Tập 2
 • 04:10
  Chí Tuyến Nam
  Tập 3
 • 05:05
  Thái Lan Hoang Dã
  Tập 1
 • 06:00
  Những Dòng Sông Hùng Vĩ Của Trái Đất
  Tập 3
 • 06:55
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 5
 • 07:40
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 2
 • 08:35
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 6
 • 09:25
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 09:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 10:20
  Những Dòng Sông Hùng Vĩ Của Trái Đất
  Tập 3
 • 11:15
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 2
 • 12:10
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 6
 • • LIVE
  Nhà Máy Thực Phẩm
 • 13:25
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 13:55
  Những Dòng Sông Hùng Vĩ Của Trái Đất
  Tập 3
 • 14:50
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 2
 • 15:40
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 6
 • 16:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 16:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 17:25
  Những Dòng Sông Hùng Vĩ Của Trái Đất
  Tập 3
 • 18:20
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 2
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 25
 • 19:40
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 26
 • 20:10
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 6
 • 21:00
  Khám Phá Bắc Mỹ Cùng Simon Reeve
  Tập 1
 • 21:55
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 5
 • 22:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 25
 • 23:15
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 26
 • 23:45
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 6
Bên Trong Nhà Máy (Tập 6)
Thời gian chiếu: 19:05 07/08/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật