Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Gia Đình Tuần Lộc Và Tôi
 • 01:30
  Sự Thật Về Việc Giữ Dáng
 • 02:25
  Khám Phá Miền Duyên Hải Nước Anh
  Tập 5
 • 03:15
  Trôi Trên Bắc Cực: Một Năm Trong Băng
  Tập 2
 • 04:15
  Những Cung Đường Nguy Hiểm
  Tập 1
 • 05:05
  Đi Câu Ở Miền Duyên Hải Cùng Robson Green
  Tập 3
 • 06:00
  Các Thảm Họa Chết Chóc
  Tập 1
 • 06:50
  Những Loài Thú Sống Trong Tuyết
 • 07:45
  Nhìn Trái Đất Từ Vũ Trụ
  Tập 2
 • 08:40
  Sự Thật Về Việc Giữ Dáng
 • 09:30
  Các Thảm Họa Chết Chóc
  Tập 1
 • 10:25
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 1
 • 11:20
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 16)
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 16)
 • 12:10
  Những Loài Thú Sống Trong Tuyết
 • 13:05
  Các Thảm Họa Chết Chóc
  Tập 1
 • 13:55
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 1
 • 14:50
  Nhìn Trái Đất Từ Vũ Trụ
  Tập 2
 • 15:45
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 16)
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 16)
 • 16:35
  Các Thảm Họa Chết Chóc
  Tập 1
 • 17:25
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 1
 • 18:20
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại
  Tập 4
 • 19:15
  Khám Phá Miền Duyên Hải Nước Anh
  Tập 5
 • 20:05
  Trôi Trên Bắc Cực: Một Năm Trong Băng
  Tập 2
 • 21:00
  Những Cung Đường Nguy Hiểm
  Tập 2
 • 21:50
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 1
 • 22:45
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 16)
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 16)
 • 23:40
  Đi Câu Ở Miền Duyên Hải Cùng Robson Green
  Tập 3

BBC Earth
Những Cung Đường Nguy Hiểm - Tập 1

23:40
03/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật