Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Khám Phá Hồ Nước Cùng Simon Reeve
  Tập 1
 • 01:45
  Thiên Tài Bí Mật Trong Cuộc Sống Hiện Đại
  Tập 2
 • 02:45
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 03:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 03:40
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 1
 • 04:35
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 1
 • 05:30
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
 • 06:00
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
 • 06:25
  Thiên Tài Bí Mật Trong Cuộc Sống Hiện Đại
  Tập 2
 • • LIVE
  Khám Phá Hồ Nước Cùng Simon Reeve
 • 08:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 08:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 09:15
  Cuộc Cách Mạng Giấc Ngủ Ở Úc
  Tập 1
 • 10:15
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 1
 • 11:10
  Thiên Tài Bí Mật Trong Cuộc Sống Hiện Đại
  Tập 2
 • 12:05
  Khám Phá Hồ Nước Cùng Simon Reeve
  Tập 1
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 13:30
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 1
 • 14:25
  Thiên Tài Bí Mật Trong Cuộc Sống Hiện Đại
  Tập 2
 • 15:25
  Cuộc Cách Mạng Giấc Ngủ Ở Úc
  Tập 1
 • 16:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 16:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 17:20
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 1
 • 18:15
  Khám Phá Hồ Nước Cùng Simon Reeve
  Tập 1
 • 19:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 21)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 21)
 • 19:40
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 22)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 22)
 • 20:10
  Gia Đình Báo Gê-Pa Và Tôi
  Tập 1
 • 21:10
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 6)
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 6)
 • 22:00
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 19)
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 19)
 • 22:50
  Trải Nghiệm Cuộc Sống Hoang Dã Cùng Bear Grylls
  Tập 9
 • 23:40
  Gia Đình Báo Gê-Pa Và Tôi
  Tập 1

BBC Earth
Khám Phá Hồ Nước Cùng Simon Reeve - Tập 1

07:25
30/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật