Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  Tập 2
 • 01:30
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 4
 • 02:20
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 10
 • 03:20
  Hành Tinh Hoàn Hảo
  Tập 4
 • 04:15
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  Tập 2
 • 05:10
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 4
 • 06:00
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã
  Tập 2
 • 06:50
  Hành Tinh Hoàn Hảo
  Tập 4
 • 07:45
  Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện
  Tập 5
 • 08:40
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 10)
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 10)
 • • LIVE
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
 • 10:40
  Hành Tinh Hoàn Hảo
  Tập 4
 • 11:35
  Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện
  Tập 5
 • 12:35
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 4
 • 13:25
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 10)
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 10)
 • 14:25
  Hành Tinh Hoàn Hảo
  Tập 4
 • 15:20
  Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện
  Tập 5
 • 16:15
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 10)
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 10)
 • 17:15
  Hành Tinh Hoàn Hảo
  Tập 4
 • 18:10
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  Tập 2
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 2)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 2)
 • 20:05
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 7)
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 7)
 • 21:00
  Những Chuyến Đi Chưa Từng Kể Của Joanna Lumley
  Tập 2
 • 21:55
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 6
 • 22:45
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 4)
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 4)
 • 23:35
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 7)
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 7)
Khám Phá Con Đường Tơ Lụa Cùng Joanna Lumley (Tập 4)
Thời gian chiếu: 16:25 14/05/2022 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật