Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Loài Khủng Long Đáng Sợ (Tập 3)

Yêu thích

Loài Khủng Long Đáng Sợ (Tập 3)

Thời gian chiếu: 06:00 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Steve Backshall dùng công nghệ khoa học hiện đại tìm hiểu khả năng phi thường của loài khủng long, xem chúng có những điểm gì chung và đáng sợ ra sao.