Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Khám Phá Iraq
  Tập 3
 • 01:35
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 13)
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 13)
 • 02:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 13)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 13)
 • 02:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 14)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 14)
 • 03:20
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 3
 • 04:20
  Khám Phá Iraq
  Tập 3
 • 05:10
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 13)
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 13)
 • 06:00
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 06:30
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 3
 • 07:30
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle
  Tập 7
 • 08:20
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 13)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 13)
 • 08:45
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 14)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 14)
 • 09:15
  Khám Phá Iraq
  Tập 3
 • • LIVE
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
 • 11:10
  Những Chuyến Đi Chưa Từng Kể Của Joanna Lumley
  Tập 3
 • 12:00
  Khám Phá Iraq
  Tập 3
 • 12:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 13)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 13)
 • 13:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 14)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 14)
 • 13:45
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 3
 • 14:45
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 2
 • 15:35
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 13)
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 13)
 • 16:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 13)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 13)
 • 16:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 14)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 14)
 • 17:20
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 3
 • 18:20
  Khám Phá Iraq
  Tập 3
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 15)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 15)
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 16)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 16)
 • 20:00
  Các Triều Đại
  Tập 3
 • 21:00
  Những Người Tiên Phong
  Tập 1
 • 22:00
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 11
 • 22:55
  Giải Grand Slam Của Robson Green
  Tập 8
 • 23:50
  Các Triều Đại
  Tập 3

BBC Earth
Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao - Tập 3

10:10
19/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật