Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Nhà Máy Thực Phẩm (Phần 2)

Yêu thích

Nhà Máy Thực Phẩm (Phần 2)

Thời gian chiếu: 23:20 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Tiến vào hậu trường của dây chuyền sản xuất thực phẩm để tìm hiểu cách tạo ra các mặt hàng ẩm thực tiểu biểu nhất trên thị trường.