Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
  Tập 6
 • 01:25
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 3
 • 02:25
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 02:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • 03:20
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 2
 • 04:15
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
  Tập 6
 • 05:05
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 3
 • 06:00
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã Nước Anh
  Tập 2
 • 06:50
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 2
 • 07:50
  Khám Phá Miền Duyên Hải Nước Anh
  Tập 3
 • 08:40
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 09:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • • LIVE
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
 • 10:20
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 2
 • 11:20
  Khám Phá Miền Duyên Hải Nước Anh
  Tập 3
 • 12:10
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 3
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 13:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • 13:55
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 2
 • 14:50
  Khám Phá Miền Duyên Hải Nước Anh
  Tập 3
 • 15:40
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
  Tập 6
 • 16:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 16:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • 17:20
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 2
 • 18:20
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
  Tập 6
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 20:05
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
  Tập 1
 • 21:00
  Những Thành Phố Tuyệt Vời Nhất Thế Giới
  Tập 1
 • 21:50
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 1
 • 22:40
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 6
 • 23:30
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
  Tập 1
Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
Thời gian chiếu: 13:00 19/05/2022 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật