Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 1
 • 01:35
  Cuộc Cách Mạng Giấc Ngủ Ở Úc
  Tập 1
 • 02:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 03:05
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 03:35
  Vườn Địa Đàng: Hành Tinh Ban Sơ
  Tập 1
 • 04:35
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 1
 • 05:30
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 6)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 6)
 • 06:00
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
 • 06:30
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 1
 • 07:25
  Cuộc Cách Mạng Giấc Ngủ Ở Úc
  Tập 1
 • 08:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 08:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 09:15
  Vườn Địa Đàng: Hành Tinh Ban Sơ
  Tập 1
 • 10:10
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 1
 • 11:00
  Khám Phá Sri Lanka
  Tập 3
 • • LIVE
  Cuộc Cách Mạng Giấc Ngủ Ở Úc
 • 12:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 13:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 13:40
  Vườn Địa Đàng: Hành Tinh Ban Sơ
  Tập 1
 • 14:35
  Khám Phá Sri Lanka
  Tập 3
 • 15:25
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 1
 • 16:20
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 16:45
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 17:15
  Vườn Địa Đàng: Hành Tinh Ban Sơ
  Tập 1
 • 18:10
  Cuộc Cách Mạng Giấc Ngủ Ở Úc
  Tập 1
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 20:05
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 1
 • 21:00
  Khám Phá Hồ Nước Cùng Simon Reeve
  Tập 1
 • 22:00
  Thiên Tài Bí Mật Trong Cuộc Sống Hiện Đại
  Tập 2
 • 23:00
  Trải Nghiệm Cuộc Sống Hoang Dã Cùng Bear Grylls
  Tập 8
 • 23:45
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 1

BBC Earth
Cuộc Cách Mạng Giấc Ngủ Ở Úc - Tập 1

11:50
29/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật