Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 5
 • 01:50
  Khám Phá Nước Ý Cùng Stanley Tucci
  Tập 6
 • 02:40
  Tái Sinh Các Kết Cấu
  Tập 2
 • 03:30
  Các Loài Động Vật Có Vú
  Tập 6
 • 04:30
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 4)
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 4)
 • 05:30
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 06:00
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 1)
 • • LIVE
  Khám Phá Về Cá Voi Cùng Steve Backshall
 • 07:25
  Tái Sinh Các Kết Cấu
  Tập 2
 • 08:20
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 08:45
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 09:15
  Các Loài Động Vật Có Vú
  Tập 6
 • 10:10
  Khám Phá Về Cá Voi Cùng Steve Backshall
  Tập 3
 • 11:05
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 5
 • 12:05
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 4)
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 4)
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 13:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 14:05
  Các Loài Động Vật Có Vú
  Tập 6
 • 15:05
  Khám Phá Về Cá Voi Cùng Steve Backshall
  Tập 3
 • 16:05
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 16:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 17:05
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 5
 • 18:05
  Các Loài Động Vật Có Vú
  Tập 6
 • 19:05
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 21)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 21)
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 22
 • 20:05
  Thế Giới Tự Nhiên Của Patrick Aryee
  Tập 2
 • 21:00
  Hành Trình Xuyên Canada Của Griff
  Tập 4
 • 21:55
  Những Cung Đường Nguy Hiểm
  Tập 3
 • 22:45
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 12
 • 23:35
  Những Kẻ Sống Sót Hiếm Hoi
  Tập 1

BBC Earth
Khám Phá Về Cá Voi Cùng Steve Backshall - Tập 3

06:30
15/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật