Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Hành Trình Xuyên Canada Của Griff
  Tập 1
 • 01:25
  Tái Sinh Các Công Trình Biểu Tượng
  Tập 8
 • 02:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 02:45
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 03:15
  Hành Tinh Màu Xanh Dương-Phần 2
  Tập 6
 • 04:15
  Tái Sinh Các Công Trình Biểu Tượng
  Tập 8
 • 05:05
  Hành Trình Xuyên Canada Của Griff
  Tập 1
 • • LIVE
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
 • 06:30
  Hành Tinh Màu Xanh Dương-Phần 2
  Tập 6
 • 07:25
  Hành Trình Xuyên Canada Của Griff
  Tập 1
 • 08:20
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 08:45
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 09:15
  Hành Tinh Màu Xanh Dương-Phần 2
  Tập 6
 • 10:10
  Tái Sinh Các Công Trình Biểu Tượng
  Tập 8
 • 11:00
  Sự Trỗi Dậy Và Sụp Đổ Của Bầy Sư Tử
  Tập 2
 • 11:55
  Hành Trình Xuyên Canada Của Griff
  Tập 1
 • 12:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 13:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 13:45
  Hành Tinh Màu Xanh Dương-Phần 2
  Tập 6
 • 14:40
  Tái Sinh Các Công Trình Biểu Tượng
  Tập 8
 • 15:30
  Sự Trỗi Dậy Và Sụp Đổ Của Bầy Sư Tử
  Tập 2
 • 16:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 16:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 17:20
  Hành Tinh Màu Xanh Dương-Phần 2
  Tập 6
 • 18:15
  Tái Sinh Các Công Trình Biểu Tượng
  Tập 8
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 20:05
  Vườn Địa Đàng: Hành Tinh Ban Sơ
  Tập 5
 • 21:00
  Khám Phá Nhật Bản Cùng Sue Perkins
  Tập 2
 • 21:55
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã
  Tập 7
 • 22:50
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 6
 • 23:45
  Vườn Địa Đàng: Hành Tinh Ban Sơ
  Tập 5

BBC Earth
Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)

06:00
25/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật