Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:25
  Những Thành Phố Tuyệt Vời Nhất Thế Giới
  Tập 1
 • 01:15
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 1
 • 02:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 02:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 02:55
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
  Tập 1
 • 03:50
  Những Thành Phố Tuyệt Vời Nhất Thế Giới
  Tập 1
 • 04:40
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 1
 • 05:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 06:00
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
  Tập 1
 • 06:55
  Những Thành Phố Tuyệt Vời Nhất Thế Giới
  Tập 1
 • 07:45
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 1
 • 08:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 09:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 09:25
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 3
 • 10:25
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
  Tập 1
 • • LIVE
  Những Thành Phố Tuyệt Vời Nhất Thế Giới
 • 12:10
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 1
 • 13:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 13:25
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 13:55
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
  Tập 1
 • 14:50
  Những Thành Phố Tuyệt Vời Nhất Thế Giới
  Tập 1
 • 15:40
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 1
 • 16:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 16:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 17:20
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
  Tập 1
 • 18:15
  Những Thành Phố Tuyệt Vời Nhất Thế Giới
  Tập 1
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 21
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 22
 • 20:05
  Gấu Quanh Nhà
  Tập 2
 • 21:00
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại
  Tập 2
 • 22:00
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C
  Tập 15
 • 22:50
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 7
 • 23:35
  Gấu Quanh Nhà
  Tập 2
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 7)
Thời gian chiếu: 13:50 19/05/2022 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật