Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 3
 • 01:40
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle
  Tập 12
 • 02:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
 • 03:05
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
 • 03:35
  Trò Kết Đôi
  Tập 5
 • 04:35
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 3
 • 05:30
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 25)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 25)
 • 06:00
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 26)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 26)
 • 06:30
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 3
 • 07:25
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle
  Tập 12
 • 08:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
 • 08:40
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
 • 09:10
  Trò Kết Đôi
  Tập 5
 • 10:05
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 3
 • 11:00
  Khám Phá Sri Lanka
  Tập 2
 • 11:50
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle
  Tập 12
 • 12:40
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
 • 13:35
  Trò Kết Đôi
  Tập 5
 • 14:30
  Khám Phá Sri Lanka
  Tập 2
 • 15:20
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 3
 • 16:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 7)
 • 16:40
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 8)
 • 17:10
  Trò Kết Đôi
  Tập 5
 • 18:05
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle
  Tập 12
 • 19:00
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 9)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 9)
 • 19:30
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 10)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 10)
 • 20:00
  Gián Điệp Giữa Đại Dương
  Tập 4
 • 21:00
  Những Hành Trình Khó Quên Của Simon Reeve
  Tập 4
 • 21:55
  Thiên Tài Bí Mật Trong Cuộc Sống Hiện Đại
  Tập 1
 • 22:50
  Trải Nghiệm Cuộc Sống Hoang Dã Cùng Bear Grylls
  Tập 3
 • 23:40
  Gián Điệp Giữa Đại Dương
  Tập 4

BBC Earth
Trò Kết Đôi - Tập 5

23:45
21/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật