Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 3
 • 01:30
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 3
 • 02:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 9
 • 02:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 10
 • 03:15
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 3
 • 04:20
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 3
 • 05:10
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 3
 • 06:00
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 3
 • • LIVE
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
 • 07:55
  Hành Trình Vượt Siberia Của Joanna Lumley
  Tập 2
 • 08:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 9
 • 09:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 10
 • 09:35
  Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng
  Tập 1
 • 10:25
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 3
 • 11:30
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 3
 • 12:20
  Hành Trình Vượt Siberia Của Joanna Lumley
  Tập 2
 • 13:15
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 9
 • 13:45
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 3
 • 14:50
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 3
 • 15:40
  Hành Trình Vượt Siberia Của Joanna Lumley
  Tập 2
 • 16:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 9
 • 16:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 10
 • 17:20
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 3
 • 18:25
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 3
 • 19:15
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 11
 • 19:40
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 12
 • 20:05
  Hành Tinh Hoàn Hảo
  Tập 3
 • 21:00
  Khám Phá Nhật Bản Cùng Sue Perkins
  Tập 2
 • 21:55
  Trôi Trên Bắc Cực: Một Năm Trong Băng
  Tập 1
 • 22:45
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 4
 • 23:35
  Hành Tinh Hoàn Hảo
  Tập 3
Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 7)
Thời gian chiếu: 21:00 11/08/2022 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật