Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Những Hành Trình Mạo Hiểm (Tập 8)

Yêu thích

Những Hành Trình Mạo Hiểm (Tập 8)

Thời gian chiếu: 08:35 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Theo chân nhà thám hiểm và thợ ảnh nổi tiếng Ryan Pyle tới những nơi xa xôi và hẻo lánh nhất trên Trái đất để cùng khám phá và tìm hiểu tự nhiên cùng các nền văn hóa đặc sắc.