Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 1
 • 01:30
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 5
 • 02:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 13
 • 02:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 14
 • 03:15
  Đế Chế Đồ Nội Thất Tự Lắp Ráp
  Tập 1
 • 04:10
  Mèo Lớn Quanh Nhà
  Tập 3
 • 05:05
  Những Con Vật Được Gắn Máy Quay Giám Sát
  Tập 3
 • 06:00
  Những Dòng Sông Hùng Vĩ Của Trái Đất
  Tập 2
 • 06:55
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 4
 • • LIVE
  Các Thành Phố Bí Mật
 • 08:40
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 5
 • 09:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 13
 • 10:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 14
 • 10:25
  Những Dòng Sông Hùng Vĩ Của Trái Đất
  Tập 2
 • 11:20
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 1
 • 12:15
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 5
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 13
 • 13:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 14
 • 13:55
  Những Dòng Sông Hùng Vĩ Của Trái Đất
  Tập 2
 • 14:50
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 1
 • 15:45
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 5
 • 16:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 13
 • 17:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 14
 • 17:25
  Những Dòng Sông Hùng Vĩ Của Trái Đất
  Tập 2
 • 18:15
  Các Thành Phố Bí Mật
  Tập 1
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 15
 • 19:40
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 16
 • 20:05
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 5
 • 21:00
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
 • 21:55
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 4
 • 22:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 15
 • 23:15
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 16
 • 23:40
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 5
Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Phần 3)
Thời gian chiếu: 22:50 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật