Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 2
 • 01:30
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle
  Tập 11
 • 02:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 21
 • 02:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 22
 • 03:20
  Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng
  Tập 7
 • 04:10
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 6
 • 05:00
  Làm Sao Để Ra Đi Thanh Thản
  Tập 1
 • 06:00
  Hành Tinh Trái Đất
  Tập 11
 • 06:55
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 1
 • • LIVE
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
 • 08:40
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle (Tập 11)
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle (Tập 11)
 • 09:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 21
 • 09:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 22
 • 10:25
  Hành Tinh Trái Đất
  Tập 11
 • 11:20
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley (Tập 2)
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley (Tập 2)
 • 12:15
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle (Tập 11)
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle (Tập 11)
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 21
 • 13:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 22
 • 13:55
  Hành Tinh Trái Đất
  Tập 11
 • 14:50
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 2
 • 15:40
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle
  Tập 11
 • 16:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 21
 • 16:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 22
 • 17:25
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 11)
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 11)
 • 18:20
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 2
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 23)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 23)
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 24)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 24)
 • 20:05
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 4)
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 4)
 • 21:00
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 5)
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 5)
 • 21:55
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 1
 • 22:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 23:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 23:40
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật
  Tập 4
Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 12)
Thời gian chiếu: 19:15 02/06/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật