Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Hành Tinh Trái Đất
  Tập 5
 • 01:35
  Trôi Trên Bắc Cực: Một Năm Trong Băng
  Tập 2
 • 02:30
  Khám Phá Bắc Mỹ Cùng Simon Reeve
  Tập 3
 • 03:30
  Tái Sinh Các Công Trình Biểu Tượng
  Tập 8
 • 04:20
  Khám Phá Miền Duyên Hải Nước Anh
  Tập 1
 • • LIVE
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
 • 06:00
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 4
 • 06:50
  Hành Tinh Trái Đất
  Tập 5
 • 07:55
  Các Triều Đại
  Tập 5
 • 08:45
  Tái Sinh Các Công Trình Biểu Tượng
  Tập 8
 • 09:35
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 4
 • 10:25
  Hành Tinh Trái Đất
  Tập 5
 • 11:30
  Trái Đất
  Tập 1
 • 12:30
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 4
 • 13:20
  Nhiệm Vụ Cá Mập Chết Chóc
  Tập 5
 • 13:50
  Nhiệm Vụ Cá Mập Chết Chóc
  Tập 6
 • 14:20
  Hành Tinh Trái Đất
  Tập 5
 • 15:25
  Trái Đất
  Tập 1
 • 16:25
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 4
 • 17:15
  Nhiệm Vụ Cá Mập Chết Chóc
  Tập 5
 • 17:45
  Nhiệm Vụ Cá Mập Chết Chóc
  Tập 6
 • 18:15
  Khám Phá Con Đường Gia Vị Với Joanna Lumley
  Tập 1
 • 19:05
  Khám Phá Bắc Mỹ Cùng Simon Reeve
  Tập 3
 • 20:00
  Hành Tinh Trái Đất
  Tập 6
 • 21:00
  Trái Đất
  Tập 2
 • 22:05
  Nhiệm Vụ Cá Mập Chết Chóc
  Tập 5
 • 22:40
  Nhiệm Vụ Cá Mập Chết Chóc
  Tập 6
 • 23:15
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 3

BBC Earth
Những Hòn Đảo Thái Bình Dương - Tập 3

05:10
03/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật