Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Khám Phá Nước Ý Cùng Stanley Tucci
  Tập 2
 • 01:35
  Trái Đất Diệu Kỳ
  Tập 4
 • • LIVE
  Khám Phá Sri Lanka
 • 03:25
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C
  Tập 5
 • 04:15
  Khám Phá Miền Duyên Hải Nước Anh
  Tập 7
 • 05:05
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 4
 • 06:00
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 3
 • 06:55
  Thế Giới Tự Nhiên Của Patrick Aryee
  Tập 1
 • 07:50
  Những Tiềm Lực Cổ Xưa
  Tập 1
 • 08:45
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C
  Tập 5
 • 09:35
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 3
 • 10:30
  Thế Giới Tự Nhiên Của Patrick Aryee
  Tập 1
 • 11:20
  Khám Phá Núi Lửa
  Tập 8
 • 12:10
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C
  Tập 5
 • 13:05
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 3
 • 14:00
  Những Tiềm Lực Cổ Xưa
  Tập 1
 • 14:55
  Thế Giới Tự Nhiên Của Patrick Aryee
  Tập 1
 • 15:45
  Khám Phá Núi Lửa
  Tập 8
 • 16:35
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 3
 • 17:30
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 2
 • 18:30
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 2
 • 19:20
  Khám Phá Sri Lanka
  Tập 3
 • 20:10
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 4
 • 21:00
  Những Tiềm Lực Cổ Xưa
  Tập 2
 • 22:00
  Những Hòn Đảo Thái Bình Dương
  Tập 2
 • 22:55
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 4
 • 23:45
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 4

BBC Earth
Khám Phá Sri Lanka - Tập 3

02:35
25/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật