Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Robson Green: Tay Câu Mạo Hiểm (Tập 8)

Yêu thích

Robson Green: Tay Câu Mạo Hiểm (Tập 8)

Thời gian chiếu: 14:10 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Robson sẽ dùng các kĩ năng có được trong 5 năm qua để vượt qua mọi giới hạn trong việc câu cá: bắt con to nhất, nặng nhất, dữ nhất và khó bắt nhất.