Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất
  Tập 10
 • 00:45
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 1
 • 01:35
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật
  Tập 4
 • 02:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 02:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 03:25
  Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng
  Tập 6
 • 04:15
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 5
 • 05:05
  24 Giờ Bên Trong Cơ Thể Bạn
 • 06:00
  60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất
  Tập 9
 • 06:30
  60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất
  Tập 10
 • 07:00
  Tài Xế Taxi Ra Nước Ngoài
  Tập 3
 • 07:55
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 1
 • 08:40
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 4)
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 4)
 • 09:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 10:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 10:25
  60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất
  Tập 9
 • 10:55
  60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất
  Tập 10
 • 11:25
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 1)
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 1)
 • 12:15
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 4)
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 4)
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 13:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • • LIVE
  60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất (Tập 9)
 • 14:25
  60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất
  Tập 10
 • 14:55
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 1
 • 15:45
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật
  Tập 4
 • 16:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 17:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 17:25
  60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất
  Tập 9
 • 17:55
  60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất (Tập 10)
  60 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất (Tập 10)
 • 18:25
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 1
 • 19:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 21)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 21)
 • 19:40
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 22)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 22)
 • 20:05
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 11)
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 11)
 • 21:00
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley (Tập 2)
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley (Tập 2)
 • 21:55
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle
  Tập 11
 • 22:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 21
 • 23:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 22
 • 23:40
  Hành Tinh Trái Đất
  Tập 11
Thái Lan Hoang Dã (Tập 1)
Thời gian chiếu: 09:15 20/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật