Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Thái Lan Hoang Dã (Tập 1)

Yêu thích

Thái Lan Hoang Dã (Tập 1)

Thời gian chiếu: 09:15 20/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Các nhà làm phim đã mất 5 năm để ghi hình lại các loài vật xinh đẹp, kì bí, khó tin và to lớn, cùng thế giới tự nhiên đa dạng và rực rỡ của Thái Lan.