Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Hành Trình Vượt Siberia Của Joanna Lumley
  Tập 1
 • 01:25
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 4
 • 02:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 02:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 03:20
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  Tập 2
 • 04:15
  Hành Trình Vượt Siberia Của Joanna Lumley
  Tập 1
 • 05:10
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 4
 • 06:00
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle
  Tập 8
 • 06:50
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  Tập 2
 • 07:45
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  Tập 2
 • 08:40
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 09:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 09:30
  Hành Trình Vượt Siberia Của Joanna Lumley
  Tập 1
 • • LIVE
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
 • 11:15
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  Tập 2
 • 12:10
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 4
 • 13:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 13:25
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 13:50
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  Tập 2
 • 14:45
  Hành Trình Vượt Siberia Của Joanna Lumley
  Tập 1
 • 15:35
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  Tập 2
 • 16:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 17:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 17:25
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  Tập 2
 • 18:20
  Hành Trình Vượt Siberia Của Joanna Lumley
  Tập 1
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 25
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 26
 • 21:05
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 2
 • 21:55
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 4
 • 22:45
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 2
Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 1)
Thời gian chiếu: 22:45 16/08/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật