Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 06:55
  Xích Đạo Nhìn Từ Trên Cao
  Tập 3
 • 07:50
  Khám Phá Bắc Mỹ Cùng Simon Reeve
  Tập 1
 • 08:45
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 5
 • 09:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 25
 • 10:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 26
 • 10:25
  Hành Tinh Băng Giá (Tập 6)
  Hành Tinh Băng Giá (Tập 6)
 • 11:20
  Khám Phá Bắc Mỹ Cùng Simon Reeve
  Tập 1
 • 12:15
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 5)
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 5)
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 25
 • 13:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 26
 • 13:55
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 6
 • 14:50
  Khám Phá Bắc Mỹ Cùng Simon Reeve
  Tập 1
 • 15:45
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 5
 • 16:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 25
 • 17:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 26
 • 17:25
  Hành Tinh Băng Giá
  Tập 6
 • 18:20
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 5
 • 19:10
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 1)
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 1)
 • 20:05
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
  Tập 2
 • 21:00
  Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới (Tập 8)
  Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới (Tập 8)
 • • LIVE
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C: Canada
 • 22:45
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 1
 • 23:40
  Những Kì Quan Tự Nhiên Của Trái Đất
  Tập 2
Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 3)
Thời gian chiếu: 21:00 05/08/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật