Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 6)

Yêu thích

Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 6)

Thời gian chiếu: 23:35 08/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Diễn viên hài cuồng thể thao Joel Dommett sẽ chu du khắp thế giới để học các kĩ năng và luyện tập cùng người bản địa tại mỗi nơi anh đi qua.