Sorry, this video is not available in your country.

Boomerang Chú Chó Pat

Yêu thích

Chú Chó Pat

Thời gian chiếu: 10:00 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Chú Chó Pat là bộ phim hết sức dễ thương về chú chó Pat và cô chủ nhỏ Lola. Bộ phim là một chuỗi những cuộc phiêu lưu âm thầm của Pat để giúp đỡ Lola và chống lại sự chọc phá của đám chim bồ câu cũng như những loài vật khác quanh khu phố nhỏ.