Sorry, this video is not available in your country.

Boomerang Dorothy Và Phù Thủy Xứ Oz

Yêu thích

Dorothy Và Phù Thủy Xứ Oz

Thời gian chiếu: 10:00 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Sau khi Dorothy và các bạn đánh bại phù thủy xấu xa, nữ hoàng Ozma phong cho Dorothy làm công chúa thành phố Emerald. Như được sinh ra cho vị trí này, Dorothy thực hiện bổn phận hoàng gia của mình với sự nhiệt tình và lòng quả cảm.